มูลนิธิไทรสังวาล (SAISANGWAN FOUNDATION)

โรงทาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


          โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.. 2538 ตามความตั้งใจ ของคุณแม่วิภาดา ไทรสังวาล ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 171 ซอยเจริญนคร 34 แขวงบางลำภูล่าง  เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

          โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ แจกเครื่องอุปโภค บริโภคพร้อมข้าวสารและอาหารแห้ง แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ หรือปัญหาด้านสาธารณภัย ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานกว่า 28 ปี 

ข่าว / กิจกรรม

งานบวชวัดพนัญเชิง

งานบวชวัดพนัญเชิง

เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่ม