โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมูลนิธิไทรสังวาล ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ในระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2566

โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมูลนิธิไทรสังวาล ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ  ในระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2566

ในวันที่ 29 เมษายน ของทุกปี โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมูลนิธิไทรสังวาล ได้ทำบุญเลี้ยงพระ และแจกข้าวสาร อาหารแห้ง  ซึ่งในปี 2566 มีการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ และแจกข้าวสารอาหาร พร้อมทั้งอาหารคาว หวาน ในระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2566


ข่าว / กิจกรรม

งานบวชวัดพนัญเชิง

งานบวชวัดพนัญเชิง

เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่ม