วันที่ 22 ตุลาคม 2566 โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและมูลนิธิไทรสังวาล ร่วมแจกข้าวโพดต้ม

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและมูลนิธิไทรสังวาล ร่วมแจกข้าวโพดต้ม

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและมูลนิธิไทรสังวาล ได้ร่วมแจกข้าวโพดต้ม ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพ

ข่าว / กิจกรรม

งานบวชวัดพนัญเชิง

งานบวชวัดพนัญเชิง

เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่ม