โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ร่วมแจกอาหารพระราชทาน บริเวณท้องสนามหลวง

โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ร่วมแจกอาหารพระราชทาน บริเวณท้องสนามหลวง

โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ร่วมแจกอาหารพระราชทาน บริเวณท้องสนามหลวง

ข่าว / กิจกรรม

งานบวชวัดพนัญเชิง

งานบวชวัดพนัญเชิง

เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่ม