แจกขนม น้ำดื่ม ให้กับนักเรียน อาจารย์ โรงเรียนพระกุมารเยซู จ.สิงห์บุรี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566

แจกขนม น้ำดื่ม ให้กับนักเรียน อาจารย์ โรงเรียนพระกุมารเยซู จ.สิงห์บุรี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566

คณะจากโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับมูลนิธิไทรสังวาล ได้มาแจกขนม น้ำดื่ม ให้กับนักเรียน อาจารย์  โรงเรียนพระกุมารเยซู จ.สิงห์บุรี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566  เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้นักเรียน และอาจารย์ 

ข่าว / กิจกรรม

งานบวชวัดพนัญเชิง

งานบวชวัดพนัญเชิง

เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่ม