งานทอดกฐินสามัคคี ปี 2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดกลางพรหมนคร ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

งานทอดกฐินสามัคคี ปี 2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดกลางพรหมนคร ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

     โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมูลนิธิไทรสังวาล  ร่วมบุญงานทอดกฐินสามัคคี ปี 2566
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดกลางพรหมนคร ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยออกโรงทานแจกอาหาร
อาทิ ยำเส้นแก้ว , แน็กเก็ตไก่ , เฟรนช์ฟรายส์ทอด , ไก่ทอด , สลัด , ป๊อบคอร์น และน้ำเก๊กฮวย ให้กับ
ผู้มาร่วมทำบุญทอดกฐิน  

ข่าว / กิจกรรม

งานบวชวัดพนัญเชิง

งานบวชวัดพนัญเชิง

เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่ม