งานบวชวัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2555

งานบวชวัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2555

งานบวชวัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2555 เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน

ข่าว / กิจกรรม

งานบวชวัดพนัญเชิง

งานบวชวัดพนัญเชิง

เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่ม