วันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2566 โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและมูลนิธิไทรสังวาล ร่วมแจกอาหาร

วันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2566 โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและมูลนิธิไทรสังวาล ร่วมแจกอาหาร ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพ

ข่าว / กิจกรรม

งานบวชวัดพนัญเชิง

งานบวชวัดพนัญเชิง

เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่ม