โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แจกอาหารและผลไม้ ผู้ร่วมงานถวายบังคมพระบรมศพ “รัชกาลที่ 9”

โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แจกอาหารและผลไม้ ผู้ร่วมงานถวายบังคมพระบรมศพ “รัชกาลที่ 9”

โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แจกอาหารและผลไม้ ผู้ร่วมงานถวายบังคมพระบรมศพ “รัชกาลที่ 9”

ข่าว / กิจกรรม

งานบวชวัดพนัญเชิง

งานบวชวัดพนัญเชิง

เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่ม