โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

    คุณแม่วิภาดา ไทรสังวาล มีความเชื่อมั่น และศรัทธา ต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ว่าการทำดีได้ดี มีกินมีใช้มาจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงได้จัดตั้งโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.. 2538  ณ บ้านเลขที่ 171 ซอยเจริญนคร 34 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 ในการจัดตั้งโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วยเลือดและน้ำตา งที่มีอุปสรรคมากมาย และมีคนกลั่นแกล้ง แต่คุณแม่วิภาดา ก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ  

    โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ แจกเครื่องอุปโภค บริโภคพร้อมข้าวสารและอาหารแห้ง แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ หรือปัญหาด้านสาธารณภัย ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลามากกว่า 28 ปี (ตั้งแต่ปี 2538 ถึงปัจจุบัน)

     

ข่าว / กิจกรรม

งานบวชวัดพนัญเชิง

งานบวชวัดพนัญเชิง

เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่ม