โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี (ตรงกับวันที่ 27 ธันวาคม ของทุกปี) ณ วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี

โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี (ตรงกับวันที่ 27 ธันวาคม ของทุกปี) ณ วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี

ในวันที่ 27 ธันวาคม ของทุกปี  โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มีการแห่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และนอมรำลึกถึงพระองค์ท่าน เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทยณ โดยมีการแห่งจากโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซอยเจริญนคร 34 ไป้ยัง วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ข่าว / กิจกรรม

งานบวชวัดพนัญเชิง

งานบวชวัดพนัญเชิง

เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่ม