ในระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2566 โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมูลนิธิไทรสังวาล ได้ดำเนินการแจกอาหาร เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ในระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2566 โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมูลนิธิไทรสังวาล ได้ดำเนินการแจกอาหาร  เพื่อช่วยเหลือประชาชน

โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมูลนิธิไทรสังวาล ได้ดำเนินการแจกอาหาร เพื่อช่วยเหลือประชาชน และลดภาวะค่าครองชีพ ณ โรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซอยเจริญนคร 34  ในระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2566


 

ข่าว / กิจกรรม

งานบวชวัดพนัญเชิง

งานบวชวัดพนัญเชิง

เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่ม