งานบวชวัดพนัญเชิง

งานบวชวัดพนัญเชิง

กรมยุทธศึกษาทหารบก ร่วมกับโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชาวจังหวัดอ่างทอง เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 15 มกราคม 2553 เวลา 10.30 น. พลโท สิงห์ศึก สิงห์ไพร เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก กล่าวว่า กรมยุทธศึกษาทหารบก ร่วมกับโรงทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชาวจังหวัดอ่างทอง เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2553 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดิน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายแด่ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์ วีรกษัตริย์ตรีทุกๆ พระองค์ ทุกยุคทุกสมัย บรรพบุรุษทุกผู้ทุกนาม ผู้มีคุณต่อแผ่นดิน ทหารหาญที่ยอมสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดิน ให้ลูกหลานไทยได้อยู่อย่างสุขสบายมาจนถึงทุกวันนี้

ข่าว / กิจกรรม