โรงทานสมเด็จพระเจ้าตามสินมหาชน เจริญนคร 34 เทศกาลถือศีลกินผัก

โรงทานสมเด็จพระเจ้าตามสินมหาชน เจริญนคร 34 เทศกาลถือศีลกินผัก

เทศกาลถือศีลกินผัก ประจำปี 2565  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 ณ โรงทานสมเด็จพระเจ้าตามสินมหาชน เจริญนคร 34 โดยคุณแม่วิภาดา ไทรสังวาล ขอเชิญชวนลูกศิษย์ และสาธุชนทุกท่าน ร่วมถือศีลกินผัก ละเว้นเนื้อสัตว์
รวมทั้งเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน เนื่องในเทศกาลถือศีลกินผัก  พร้อมสักการะองค์เทพ เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรให้คุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย สำหรับรายละเอียดกิจกรรม  ณ โรงทานสมเด็จพระเจ้าตามสินมหาชน เจริญนคร 34 จัดให้มีบริการอาหารเจ (ในรูปแบบบรรจุถุงกลับบ้าน) แก่ประชาชน ฟรี โดยบริการวันละ 3 มื้อ (เช้า , กลางวัน และเย็น)

ข่าว / กิจกรรม

งานบวชวัดพนัญเชิง

งานบวชวัดพนัญเชิง

เชิญคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่ม